Viktor Van der Veken

Achieving your full potential

About me


Viktor Van der Veken

Sportpsycholoog

viktor van der veken

"Sportpsychologie wordt alsmaar meer beschouwd als een belangrijke schakel binnen het (top)sportlandschap. Het belang van mentale sterkte en weerbaarheid wordt steeds meer erkend en gezien als noodzakelijk voor topprestaties. Daarom maken sportpsychologen steeds vaker deel uit van de totale omkadering van atleten. Vaak gebeurt dit op vraag van de atleet, omdat hij er alles aan wil doen om beter te worden of om mentale struikelblokken, die topprestaties in de weg staan, op te heffen. We zien echter ook meer en meer clubs en sportfederaties beroep doen op sportpsychologen om de mentale sterkte van hun atleten te optimaliseren. "

Als prestatiepsycholoog zie ik het als mijn missie om je te helpen het beste uit jezelf te halen. Dit doen we door je zelfinzicht te vergroten, je mentale vaardigheden aan te leren en je mentale weerbaarheid aan te sterken. Zo ontwikkel je je zelfredzaamheid en help ik je om je prestaties te verbeteren in de sport of op professioneel vlak. Het doel van de mentale training is om ieders potentieel optimaal te leren benutten. Kortom: ACHIEVING YOUR FULL POTENTIAL!

Ik ben in 2013 afgestudeerd in de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadien volgde ik de opleiding praktijkgerichte sportpsychologie eveneens aan de KULeuven om verder te specialiseren in de sportpsychologie. Ik ben ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie en erkend door de psychologencomissie. (erkenningsnummer: 891115204)

Van jongs af aan gepassioneerd door sport. Zo heb ik heel mijn jeugd voetbal gespeeld in clubverband en ben ik tot heden actief in het zaalvoetbal. Verder ook fervent surfer met 6 jaar ervaring als surfcoach bij de reisorganisatie Boardx. Naast surfen en zaalvoetbal, doe ik ook graag aan tennis, zwemmen, lopen, … om me voldoende energie te geven om jou te kunnen bijstaan bij het behalen van je persoonlijke doelen.Permanente bijscholingenPalo Alto Limbic Coaching

Het Palo Alto Institute for Systemic Coaching zet al jaren de norm met de ontwikkeling van innovatieve korte coachingmethoden op basis van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Het Instituut biedt zeer effectieve korte coaching - gebaseerd op de meest recente ontdekkingen in hersenonderzoek - voor resultaten op lange termijn. De Limbic Coaching®-methode, een unieke coachingbenadering die werd ontwikkeld bij het Palo Alto Institute for Systemic Coaching, wordt wereldwijd met succes toegepast. Het is gebaseerd op de bevinding dat duurzame gedragsveranderingen alleen mogelijk zijn als ze plaatsvinden via het emotionele brein, niet alleen via het rationele brein. Consequent gebruik van de verwerkingsmechanismen van de hersenen zorgt voor permanente resultaten op verschillende gebieden, van gerichte prestatieverbetering en mentale voorbereiding op topprestaties tot het bereiken van het ideale gewicht en het definiëren van nieuwe richtingen in het leven.

viktor van der veken

Brainspotting: Fase 1

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode die zeer effectief en krachtig doorwerkt in de verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die onze kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden. Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm die zich richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken


viktor van der veken

Insights discovery

Insights Discovery helpt u om in kaart te brengen wie u bent en hoe u reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan Discovery u naar verrassende nieuwe inzichten leiden. Of het nu gaat om individuele coachingstrajecten en teamontwikkeling of om het versterken van verkoop- en leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. We meten deze voorkeuren aan de hand van een korte online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een persoonlijk profiel van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.


Work

Individueel

Een individuele begeleiding begint met een intakegesprek. Zo’n intakegesprek dient om de atleet de kans te geven om zijn situatie uitgebreid uit te leggen en de begeleidingsaanvraag verder te specifiëren. Verder worden de wederzijdse verwachtingen van atleet en sportpsycholoog op elkaar afgetoetst omtrent de gewenste verandering die de begeleiding moet te weeg brengen. Vervolgens wordt er een begeleidingsplan opgesteld waar de verschillende mentale thema’s die aan bod zullen komen bepaald worden. Het verbeteren van mentale vaardigheden vergt voldoende oefening en engagement daarom zal er ook vaak gewerkt worden met oefeningen die je mee krijgt naar huis. Het is ook mogelijk om te werken met trainer en/of ouders, vaak kan dit zelf wenselijk zijn wanneer zij betrokken worden bij de begeleiding.

Mentale items die vaak aanbod komen zijn:

 

Het doel van een individuele begeleiding is de atleet mentaal sterker te maken waardoor hij zijn potentieel ten volle kan benutten en optimaal kan presteren.


Wil je meer te weten komen over de mentale vaardigheden en technieken die aan bod kunnen komen, neem dan zeker een kijkje mijn andere website: www.thebrainlab.be
Daar kan je je ook inschrijven om vrijblijvend blog-artikels te ontvangen om meer te weten te komen over hoe je je mentale sterkte kan verbeteren.


Teams

Bij sportteams zijn vertrouwen en effectieve communicatie belangrijke aspecten om succesvol te kunnen zijn. Tijdens groepssessies kan men de nodige communicatievaardigheden aanleren om als team efficiënt samen te werken en duidelijke afspraken te maken. Verder kan men het inzicht vergroten over de sterke en minder sterke kwaliteiten van de groep. Met dit vergroot inzicht kunnen we dan samen nadenken over de gewenste veranderingen die men wil en hoe men deze kan verwezenlijken. Vervolgens is het ook mogelijk om de verschillende mentale thema’s in groep te bespreken, zodat men nieuwe dingen kan ontdekken en leren van ieders ervaringen binnen het team. Op deze manier trachten we de mentale sterkte van het team en al zijn leden te optimaliseren. Dit kan overigens ook individueel verder worden opgevolgd of uitgebreid indien nodig.Voetbal
Handbal
Atletiek
tennis
Ruitersport
WielrennenSOCIALE OMGEVING VAN DE ATLEET:

De sociale omgeving van een atleet speelt een heel belangrijke rol bij zijn ontwikkeling, zeker bij jonge atleten. Met de ouders kunnen we bekijken hoe we het zelfvertrouwen van de jonge atleet kunnen stimuleren en hem de nodige ondersteuning en veiligheid kunnen bieden bij een eventuele terugval die de atleet kan ervaren (teleurstellende prestatie, blessures, selectiestress, …). Verder is het mogelijk om als ouder meer inzicht te verwerven in hoe het eigen gedrag de sport beleving en prestaties van de jonge atleet kan beïnvloeden.

Voor de coach is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen en extern advies te vragen bij moeilijkheden die hij zou ondervinden. Een coach zijn takenpakket is veel ruimer dan alleen maar het aanleren van tactisch inzicht en technische vaardigheden. Hij moet ook over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden beschikken om een goede samenwerking met zijn atleten te verwezenlijken. Verder is het mogelijk om als coach meer inzicht te krijgen in de eigen sterktes en werkpunten om zo te kunnen bijsturen indien nodig. Tot slot kan men ook leren omgaan met de stress die men kan ondervinden bij het coachen.


MENTALE PROFIELAFNAME:

Via een mentale vragenlijst of observaties is het mogelijk om je competentie op verschillende mentale vaardigheden en technieken te bepalen. Tijdens een terugkoppelingsgesprek worden mentale sterktes en werkpunten besproken en verder geduid. Op het einde van dit gesprek wordt er een actieplan uitgewerkt rekening houdend met de specifieke noden van de atleet of coach om zo tot een individuele aanpak te komen.


TEAMBUILDING:

Groepsactiviteiten die sociale en of taakgerichte cohesie binnen een team versterken. Tijdens een teambuilding kunnen we ook belangrijke teamdoelen vastleggen en duidelijke afspraken maken over hoe we deze doelen willen behalen. Hierbij is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen over ieders rol binnen het team, zowel formeel als informeel.


LEZINGEN & WORKSHOPS:

Sportclubs, teams, federaties en bedrijven kunnen een lezing of workshop aanvragen omtrent sportpsychologie of één van haar domeinen. Een lezing of workshop kan een algemeen mentaal thema behandelen, al is het echter ook mogelijk om zelf een specifiek thema of onderwerp aan te brengen.

LOOPBAANBEGELEIDING:

Loopt je loopbaan niet zoals je het wenst? Heb je nood aan meer balans in je leven? Of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is de loopbaanbeweging iets voor jou. Tijdens dit coachingstraject gaan we op zoek naar wie je echt bent en wat je echt wilt. We bekijken hoe je huidige gedragspatronen je toekomst beïnvloeden en hoe we hier verandering in kunnen brengen.

Let me help you

Praktijken


Steeds mogelijk om een vrijblijvend intakegesprek te houden via telefoon (max. 30 min)
Meise
Kapellenlaan 264
1860 Meise
viktorvanderveken@gmail.com
0473 24 41 08

Gent
Sport Support
Zwijnaardsesteenweg 315
9000 Gent
viktorvanderveken@gmail.com
0473 24 41 08

Leuven
GRIT Belgian Sports Clinic
Engels Plein 35/103
3000 Leuven
viktorvanderveken@gmail.com
0473 24 41 08

Follow me on social
50.888132